NASZA AKTUALNA SYTUACJA!

 

 

Szanowni Państwo,

decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej pozbawiła nas w tym roku statusu OPP a co za tym idzie możliwości zbierania 1% za rok 2014. Departament Pożytku Publicznego, zajmujący się organizacjami pozarządowymi podległymi Ministerstwu, zarzucił nam organizowanie zbiórek publicznych bez zezwolenia i błędy w powołaniu Rady Fundacji. Ponieważ nie zgadzamy się ze stanowiskiem Ministerstwa i DPP odwołaliśmy się do sądu pierwszej instancji. Sąd oddalił zarzut dotyczący zbiórek, uznając wszystkie organizowane przez naszą Fundację zbiórki za całkowicie legalne! Drugi z zarzutów DPP dotyczący Rady Fundacji został przez sąd utrzymany w mocy, mimo iż nie stwierdzono żadnych konsekwencji popełnionych błędów. Ani kontrolujący nas Departament Pożytku Publicznego, ani Urząd Skarbowy nie sformułowali pod adresem naszej Fundacji najmniejszych zastrzeżeń w zakresie gospodarowania finansami Fundacji AZYL. Dlatego uważamy Tę decyzję sądu za bezzasadną i złożyliśmy wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, tym razem przez Sąd Apelacyjny. Postanowiliśmy się nie poddawać, ale biorąc pod uwagę czas trwania postępowań w sądzie i fakt, że rozprawa przed Sądem Apelacyjnym może mieć miejsce już po okresie rozliczenia przez Państwa 1%, chcielibyśmy poprosić osoby, które planowały przekazanie 1% naszej Fundacji, o wsparcie Fundacji "Pomagajmy Razem - Zwierzęta w Potrzebie" - KRS 0000311656. Jeżeli, podobnie jak my, jesteście zdania, że najskuteczniejszą metodą walki z bezdomnością jest zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu czyli sterylizacja i kastracja, w rubryce: CEL SZCZEGÓŁOWY wpiszcie - "na sterylizacje". "Pomagajmy Razem - Zwierzęta w Potrzebie" to nieduża, ale bardzo uczciwa fundacja, którą odpowiedzialnie możemy Państwu polecić. Naszym zdaniem lepiej pomagać małym
i często biednym fundacjom, które całą swoją energię skupiają na realnej pomocy, i których nie stać na kosztowną promocję, niż ogromnym fundacjom wydającym niebagatelne kwoty na reklamę
i koszty administracyjne!

Naszej Fundacji nie możecie Państwo wesprzeć swoim 1%, ale gdyby każda z osób, które do tej pory nam pomagały, wpłaciła zaledwie 20 zł, mielibyśmy szansę przetrwać!