WYNIK ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

W wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację AZYL z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 1, 91-418 Łódź, na mocy pozwolenia wydanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (decyzja nr. 510/2013 z dnia 10 grudnia 2013) zebrano kwotę pieniężną 10 210,51zł, w tym na konto bankowe przeznaczone do zbiórki publicznej: 8187,80 zł, do skarbon stacjonarnych: 2006,23 zł i odsetki bankowe powstałe od zgromadzonych na koncie bankowym środków w kwocie: 16,48 zł.
W trakcie zbiórki publicznej zebrano również następujące dary rzeczowe: kołdry (20sztuk), koce (27sztuk), suchą karmę dla kotów(184,6kg), suchą karmę dla psów (631kg), karmę mięsną w puszkach (163,8kg), kaszę (10kg), ryż (12kg), makaron (12kg).
Na organizację zbiórki fundacja nie poniosła żadnych kosztów.
Zebrane kwoty pieniężne zostały przeznaczone zgodnie z określonym celem zbiórki publicznej to jest: na leczenie zwierząt przebywających pod opieką fundacji AZYL w kwocie - 4159,32 zł, jak również na zakup karmy dla podopiecznych fundacji: 6051,19 zł.
Zebrane dary rzeczowe zostały w całości spożytkowane na potrzeby podopiecznych fundacji.