Projekt „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych, edukacja ekologiczna„ został wysoko oceniony i w związku z tym otrzymaliśmy dotację na jego realizację. Projekt realizowany był od lipca do grudnia i składał się z kilku części: zapewnienia zabiegów sterylizacji i kastracji zwierzętom najbardziej narażonym na niekontrolowane rozmnażanie, zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt osób niezamożnych, zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, edukacja ekologiczna. Jedną z części była edukacja dzieci i młodzieży.  W ramach zaplanowanych działań odwiedzaliśmy szkoły i przedszkola w Łodzi i okolicznych gminach organizując warsztaty edukacyjne, konkursy rysunkowe i  fotograficzne, których celem było uwrażliwienie dzieci na otaczającą je przyrodę i zwierzęta. W naszych działaniach w ramach projektu wzięło udział ponad 1000 dzieci ze szkół i przedszkoli. Były to przede wszystkim spotkania i warsztaty dotyczące problematyki bezdomności zwierząt i ekologii. W zależności od wieku dzieci poruszaliśmy różne tematy: opieka nad zwierzętami z najbliższego otoczenia, dokarmianie zwierząt bezdomnych, właściwe i bezpieczne zachowanie w kontakcie ze zwierzętami ale też zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez sterylizację i czipowanie. W trakcie trwania projektu dzieci brały też udział w różnych konkursach: konkursie rysunkowym, w którym dzieci miały zobrazować, jak powinno się opiekować zwierzętami w zimie, w konkursie na plakat dotyczący opieki nad zwierzętami, a także w konkursie fotograficznym, w którym dzieci uwieczniały na zdjęciach zwierzęta z najbliższego otoczenia. Jak wyglądały nasze zajęcia i jak wielkie było zainteresowanie ze strony dzieci widać na załączonych zdjęciach. W jednym z przedszkoli dzieci zorganizowały dzień kolorowej muffinki a dochód ze sprzedaży pięknych kolorowych ciasteczek przekazały naszym podopiecznym. Od innych dzieci dostaliśmy piękne własnoręcznie zrobione budy.  W trakcie projektu objęliśmy opieką weterynaryjną 132 zwierzęta pozostające pod opieką osób niezamożnych, finansując podstawową opiekę np. szczepienia, odpchlenie, odrobaczenie. W niektórych przypadkach sfinansowaliśmy też bardzo poważne i kosztowne zabiegi np. ratowania kota potrąconego przez traktor, pieska z zerwanym więzadłem krzyżowym, ratowania kota z ogromnym ropniem. Przyjęliśmy też w ramach projektu pod opiekę fundacji ponad 100 zwierząt bezdomnych. Wszystkie one znalazły u nas schronienie i opiekę. Zostały wysterylizowane, odrobaczone i zaszczepione. Dla 68 zwierzaków znaleźliśmy nowe domy. Pozostałe zwierzaki nadal czekają na swoją szansę i nowy dom. Jednak naszym największym sukcesem było przeprowadzenie w ramach projektu 670 zabiegów sterylizacji i kastracji. Jest to liczba zdecydowanie większa, niż zakładana, bowiem w projekcie zaplanowanych było 500 zabiegów. Większość z tych zwierząt to zwierzęta pochodzące z terenów wiejskich, które bez udziału w naszym projekcie nigdy nie miałyby szansy na sterylizację. 

Kategorie: Aktualności