W dniu dzisiejszym kończymy realizację projektu, na który dofinansowanie otrzymaliśmy z Fundacji PZU. Celem realizowanego projektu było zapewnienie schronienia i opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, które w okresie realizacji projektu trafiły do fundacji a także znalezienie im nowych domów. Zwierzęta, które trafiły pod naszą opieką, dzięki dotacji udzielonej nam przez Fundację PZU zostały wyleczone, zaszczepione, zaczipowane, wysterylizowane a także przygotowane do procesu adopcji, dzięki czemu miały dużo większe szanse na znalezienie nowych, dobrych domów.

Z całego serca dziękujemy Fundacji PZU za taką wspaniałą inicjatywę i wsparcie działań podejmowanych przez społeczników i wolontariuszy a także działań na rzecz bezdomnych zwierząt.

Nazwa projektu: Zapewnienie opieki i ochrony bezdomnym zwierzętom
Całkowity finansowy koszt projektu: 67 000,00 zł
Kwota wnioskowanej dotacji: 60 000,00 zł
Data rozpoczęcia projektu: 2023.05.01 Data zakończenia projektu: 2023.12.31

Kategorie: Aktualności